space

zedas®asset

Oprogramowanie do zarządzania utrzymaniem pojazdów szynowych

zedas®asset jest zintegrowanym rozwiązaniem do efektywnego zarządzania i utrzymania floty. Zaprojektowany specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach kolejowych i tramwajowych system CMMS (Computerized Mainenance Managament System) wspiera wydajną eksploatację i ekonomikę napraw wszystkich pojazdów szynowych. Przemyślana strategia wydawnicza systemów ZEDAS gwarantuje nieprzerwane wsparcie i zawsze aktualne oprogramowanie dla wszystkich naszych partnerów.

Przeznaczenie systemu zedas®asset:

Użytkownicy:

 • Operatorzy taboru
 • Firmy leasingowe
 • Fabryki
 • Przedsiębiorstwa tramwajowe
 • ECM‘y
 • Warsztaty

Przedsiębiorstwa kolejowe zajmujące się przewozem pasażerów i towarów:

 • Transport publiczny, transport regionalny i dalekobieżny
 • Kolejowe przewozy towarowe
 • Zakłady kolejowe, spedytorzy lub porty z własnymi pojazdami szynowymi

Pojazdy szynowe:

 • Kolej (lokomotywy, wagony, pojazdy trakcyjne, ciągniki kolejowe)
 • Tramwaje
 • Metro
 • Pojazdy obsługi kolei (takie jak pojazdy szynowo-drogowe, podbijarki, maszyny do układania torów, pojazdy pomiarowe)

 

Wykorzystaj potencjał swojej floty!

Zwiększona dostępność i niezawodność pojazdów

Redukcja kosztów utrzymania

Walidacja LCC/RAMS

Kluczowe dane do podejmowania trafnych decyzji zarządczych (planowanie inwestycji)

Dokumentacja zgodna z wytycznymi (np. z rozporządzeniem ECM)

Planowanie personelu i konserwacji

Wydłużenie cyklu życia aktywów poprzez prognozowanie stanu technicznego

Wzrost jakości usług, zadowolenia pracowników i klientów

 

zedas®asset: Jeden system dla wszystkich uczestników procesu

 

zedas®asset jest ustandaryzowanym programem do zarządzania majątkiem i utrzymaniem pojazdów szynowych. Rozwiązanie EAM (Enterprise Asset Management) integruje wszystkie zasoby w jednym systemie. Pozwala ponadto odzwierciedlić typowe procesy łańcucha wartości: planowanie (materiał, personel, zasoby operacyjne), przetwarzanie, zarządzanie i kontroling.

Pokonaj typowe wyzwania:

 • Jak wykryć słabe punkty pojazdów na wczesnym etapie?
 • Jak mogę zminimalizować czas przestojów?
 • W jaki sposób udostępnić dane eksploatacyjne lub mobilne dane diagnostyczne do planowania konserwacji?
 • Jak określić właściwe strategie konserwacji?
 • Jak mogę zaplanować i zoptymalizować procesy warsztatowe?
 • Jak stworzyć długoterminowy plan inwestycyjny?
 • Jak obliczyć wskaźniki LCC i RAMS?
 • Jak udokumentować zgodność z przepisami bezpieczeństwa?
 • Jak zapewnić ciągły przepływ informacji od producenta do inżyniera utrzymania ruchu?

 

Masz pytania? Chętnie pomogę!

Christian Krauss

Tel.: +49 173 67 06 171
E-Mail: ckrauss@zedas.com

 

Spójne procesy w zarządzaniu flotą i utrzymaniu ruchu

 

Kreisgrafik
 • Pozyskiwanie danych: pobieranie danych o stanie pojazdu bezpośrednio z urządzenia pokładowego. Zbierz dane pomiarowe podczas konserwacji i dane dotyczące obciążenia podczas pracy.

   

 • Analiza: Analizowanie informacji o stanie i wykrywanie stanów krytycznych.

   

 • Planowanie: Organizacja działań korygujących, zapobiegawczych i predykcyjnych w zakresie konserwacji.

   

 • Przetwarzanie: Wykonuj zlecenia naprawcze z pomocą list kontrolnych i pakietów roboczych.

   

 • Dokumentacja: Dokumentowanie informacji o stanie pojazdu, działaniach konserwacyjnych i zmianach komponentów oraz zużyciu zasobów w sposób automatyczny i gotowy do audytu.

   

 • Prognozowanie i analiza: Prognozowanie przyszłego stanu pojazdu poprzez inteligentne połączenie historycznych i bieżących danych dotyczących stanu i konserwacji oraz danych referencyjnych. Zaplanuj organizację utrzymania zasobów w perspektywie długoterminowej.

   


 

Efektywne zarządzanie flotą pojazdów szynowych za pomocą systemu ZEDAS

zedas®asset łączy w sobie klasyczne funkcje systemu planowania i kontroli utrzymania ruchu z innowacjami opartymi na wiedzy branżowej z przemysłu kolejowego.

Monitorowanie stanu i historia wszystkich aktywów

Monitoruj aktualny stan, roszczenia gwarancyjne i pełną historię swoich pojazdów.

Kompleksowe zarządzanie konserwacją

Automatyczne obliczanie terminów oraz cyfrowe zarządzanie awariami, zleceniami i gwarancjami ułatwia pracę warsztatu.

Praca zdalna i cyfrowy asystent

Aplikacje mobilne na telefon i listy kontrolne upraszczają pracę personelu terenowego i warsztatowego.

Cyfrowy warsztat

Zautomatyzowane procedury wspierają personel w pracach konserwacyjnych i dokumentowaniu procesu – bez udziału papieru!

Identyfikacja wszystkich komponentów

Rejestrowanie danych o montażu i demontażu komponentów, takich jak np. zestawy kołowe.

Zintegrowane zarządzanie zasobami i planowanie

Planowanie w zakresie zapotrzebowania na personel i materiały.

 

Dokumentacja zgodna z ECM

Weryfikacja zgodności z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/779 odbywa się automatycznie za pomocą zedas®asset ECM. Elektroniczny podpis personelu wykonującego zlecenie, zużyte materiały i zasoby, wymagany czas i wartości pomiarowe są dokumentowane w systemie pozwalając dotrzymać obowiązek dokumentacyjny. Ważność kwalifikacji i certyfikatów jest stale monitorowana.

 

Praca mobilna

Zdalne rejestrowanie danych pomiarowych i usterek, jak również przetwarzanie i raportowanie zleceń roboczych jest bezproblemowe dzięki aplikacji na telefon zedas®asset Smart. Maszyniści, pracownicy warsztatów, zespoły serwisowe lub podmioty zewnętrzne rejestrują dane (a w razie potrzeby także zdjęcia) bezpośrednio w aplikacji. Indywidualnie skonfigurowane listy kontrolne umożliwiają realizację procesów opartych na powtarzalnych regułach. Procesy są ustandaryzowane a możliwość wystąpienia błędów zredukowana!

Więcej informacji o zedas®asset Smart

 

Cyfrowy asystent dla warsztatów kolejowych

Dokumentowanie kosztów materiałów, godzin pracy i wykorzystanych zasobów, rejestrowanie odczytów liczników i usterek, wypełnianie list kontrolnych, odprawianie pojazdów – wszystko to można zrobić za pomocą zedas®asset Touch na tablecie bezpośrednio w pojeździe lub na komputerze stacjonarnym. Łatwy w zrozumieniu interfejs użytkownika wspieraja personel warsztatu w wypełnianiu zadań i dopełnieniu obowiązku dokumentacyjnego.

 

Planowanie personelu, materiałów i zadań

Ukierunkowane wykorzystanie zasobów jest kluczem do większej wydajności. System zedas®asset Resource Manager wspiera warsztat i zespół serwisowy w planowaniu wszystkich czynności konserwacyjnych oraz zapewnienia zasobów. Kwalifikacje i certyfikaty w zakresie profesjonalnej konserwacji są zarządzane w systemie i uwzględniane podczas planowania. Wolne zasoby i konflikty związane z planowaniem są widoczne na pierwszy rzut oka, a potencjalne wąskie gardła identyfikowane są na wczesnym etapie.

Więcej informacji o zedas®asset Resource Manager

 

Cyfrowy dziennik operacyjny

Odręcznie zapisane harmonogramy należą do przeszłości. Dzięki zedas®asset Operations Log, możesz śledzić codzienne operacje, chronologicznie i bez przerw. Moduły tekstowe ułatwiają kompleksowe opisywanie zdarzeń. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych operacji są dostępne dla upoważnionych pracowników natychmiast, bez ryzyka błędów i utraty danych.

 

Funkcje specjalnie dla wynajmujących

zedas®asset Contract Management jest kompleksowym rozwiązaniem do obsługi wynajmu pojazdów szynowych (lokomotyw, wagonów, jednostek trakcyjnych) i związanych z tym środków utrzymania – możliwe jest tworzenie i zarządzanie umowami najmu, zatwierdzanie dostępnych pozycji najmu, automatyczne naliczanie opłat i wgląd w codziennie aktualizowane raporty. System automatycznie generuje noty uznaniowe wg. reguł utworzonych na podstawie obowiązującego kontraktu.

 

 

Utrzymanie ruchu 4.0 i Advanced Analytics

Z pomocą zedas®asset możesz wykonywać konserwację korekcyjną i prewencyjną, ale również predykcyjną! Wykorzystując innowacyjne technologie, takie jak IoT, AI i uczenie maszynowe oraz wielowariantowe metody diagnostyczne, przekształcamy big data w smart data.

 

Wykorzystaj w pełni żywotność zestawów kołowych poprzez prognozowanie ich zużycia na podstawie regularnie zbieranych danych pomiarowych. Optymalny czas na pomiar, reprofilację lub wymianę zestawu kołowego można ustalić z dużym wyprzedzeniem. System zedas®asset Wheelset Analyser pilnuje wszystkich terminów, automatycznie powiadamia osoby odpowiedzialne o zbliżającym się przekroczeniu limitów, monitoruje stany magazynowe i przedstawia propozycje zamówień. Inteligentny asystent bierze również pod uwagę długie terminy dostaw.

zedas®asset Staff+umożliwia nie tylko bieżącą analizę, ale również prognozy zapotrzebowania personelu. Zaawansowana analiza danych określa średnio- i długoterminowe zapotrzebowanie na pracowników, między innymi na podstawie specyficznych dla danego przedsiębiorstwa danych z planowania utrzymania ruchu. Skumulowane zamówienia mogą zostać zidentyfikowane na wczesnym etapie i w razie konieczności przesunięte. Pozwala to uniknąć przestojów i wąskich gardeł a warsztat jest optymalnie wykorzystany.

zedas®asset Invest Manager łączy dane zebrane w codziennej działalności i umożliwia użytkownikowi tworzenie wariantów planowania w oparciu o różne scenariusze. System może automatycznie określić średnio- i długoterminowe wymagania inwestycyjne. Porównanie różnych scenariuszy umożliwia podejmowanie uzasadnionych decyzji budżetowych i inwestycyjnych.

 


Przegląd modułów

Modulblume DE Flotte low

 

Interfejsy: Połączenie z systemami innych firm

Dane z systemów innych firm są synchronizowane z zedas®asset za pomocą interfejsów i są następnie centralnie przetwarzane. Elektroniczna wymiana danych z systemami peryferyjnymi wspiera Państwa procesy biznesowe poprzez zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego do uzyskania informacji. zedas®asset oferuje już wiele standardowych interfejsów, które znacznie zmniejszają nakłady na wdrożenie. Na życzenie dostarczane są indywidualne interfejsy do systemów innych firm.

 • Systemy ERP: materiały, dane podstawowe, czasy pracy personelu
 • Dane o zużyciu paliwa
 • Interfejs dla danych pomiarowych zestawu kołowego
 • Import licznika: godziny pracy, przebieg
 • Import usterek: dane o usterkach z pojazdów, kody diagnostyczne
 • RSRD2: Główne dane dotyczące wagonów towarowych, dane dotyczące przebiegu

 

 

Niezwykła synergia w branży kolejowej

Procesy Lean dzięki połączeniu zedas®asset i zedas®cargo

 

ZEDAS oferuje wiodący pakiet produktów łączący funkcje zarządzania flotą i jej utrzymaniem (zedas®asset) z zarządzaniem logistycznym kolejowego transportu towarowego (zedas®cargo). Zautomatyzowany przepływ informacji znacznie zmniejsza potrzebę koordynacji działań wewnątrz przedsiębiorstwa.

Dane o poszczególnych pojazdach szynowych uzyskane w procesie ich eksploatacji umożliwiają rozsądne planowanie utrzymania. Dane o stanie i obciążeniu, a także zarejestrowane raporty o uszkodzeniach i usterkach mogą zostać wykorzystane w organizacji zleceń serwisowych. W oparciu o obszerną bazę danych, zedas®asset tworzy prognozy stanu pojazdów, które z kolei stanowią podstawę do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Zwiększona dostępność i niezawodność pojazdów wpływa korzystnie na codzienną działalność kolei. Dyspozytor ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat wycofania pojazdów z eksploatacji oraz terminów. Zadania transportowe można zaplanować o wiele bardziej efektywnie. Operacje są w mniejszym stopniu narażone na utrudnienia związane z czasem oczekiwania lub zakłóceniami technicznymi.

Dowiedz się więcej o:
Zarządzaniu logistyką ruchu dalekodystansowego
Zarządzaniu logistyką ruchu manewrowego
Zarządzaniu zasobami i utrzymaniu infrastruktury

 

 

5 mocnych powodów przemawiających za zedas®asset

Haken Nasza specjalność: utrzymanie pojazdów szynowych
Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami i ponad 30-letniemu doświadczeniu na rynku kolejowym doskonale znamy procesy zarządzania flotą.
 
Haken

Ustandaryzowane oprogramowanie – korzystające z wiedzy wszystkich
Produkt zedas®asset jest sprawdzonym w praktyce i gotowym do użycia rozwiązaniem branżowym – jest motorem innowacji dla procesów specyficznych dla kolei.

 
Haken

Jeden system – jedna prawda
System zedas®asset integruje wszystkich uczestników procesu i zapewnia ciągły przepływ informacji. System sprzyja transferowi wiedzy i satysfakcji pracowników.

 
Haken

Silny partner – wszystko z jednej ręki
Doradztwo, pakiet oprogramowania, wdrożenie, utrzymanie, SaaS / hosting, zarządzanie projektami, szkolenia i wsparcie 24/7 bezpośrednio od producenta.

 
Haken

Przewaga teraz i w przyszłości
Rozwiązanie zedas®asset jest skalowalne w zależności od potrzeb i wspiera realizację celów rozwojowych. Dzięki naszemu najnowocześniejszemu oprogramowaniu zyskują Państwo bezpieczeństwo inwestycji.

Więcej informacji

 • zedas asset Fleet Management
  Konserwacja pojazdów szynowych
 • zedas asset Resource Manager PL
  zedas®asset Resource Manager – Zarządzanie zasobami
   
 • zedas asset Smart
  zedas®asset Smart – Aplikacja do zapisywania uszkodzeń

Powrót na górę

Rozpocznij współpracę już dziś!