space

Polityka prywatności

English Version

Deutsche Version

 

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można dokonać osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Twoje dane są dostarczane przez Ciebie kiedy nam je podajesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia pochodzące od zewnętrznych dostawców

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można dokonać osobistej identyfikacji. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Notatka dotycząca właściwego urzędu

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
ZEDAS GmbH
Adolf-Hennecke-Str. 37
01968 Senftenberg
Niemcy

Dyrektor zarządzający upoważniony do reprezentowania:
Wolfgang Jahn
Telefon: +49 3573 7075-0
E-Mail: info[at]zedas.com


Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możesz w każdej chwili odwołać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych osobowych jest krajowy komisarz ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego i kraju, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich danych kontaktowych znajduje się w poniższym linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w adresie przeglądarki.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.
Maik Behley
Inspektor ochrony danych osobowych ZEDAS GmbH

Telefon: +49 3573 7075-41
datenschutz[at]zedas.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne cookies (np. cookies służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania) są zapisywane, to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych są one traktowane oddzielnie.

 

Nazwa

Google Analytics

Nazwa pliku cookie

_gid, _ga, _gat_gtag_UA_22813661_1

Opis

Google Analytics to usługa analityki internetowej.

Cel

Celem zbierania i przetwarzania danych jest analityka. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO.

Zebrane dane

Zbierane są następujące dane:

• Aktualizacje aplikacji

• Informacje o przeglądarce

• Ścieżka kliknięć

• Data i godzina wizyty

• Informacje o urządzeniu

• Pobrane pliki

• Wersja Flash

• Informacje lokalne

• Adres IP

• Obsługa JavaScript

• Odwiedzone strony

• Aktywność zakupowa

• URL strony odsyłającej

• Dane użytkowania

• Interakcje z widżetami

Zastosowana technologia

Ciasteczka

Tagi pikselowe

Firma przetwarzająca

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

 

Firmą przetwarzającą jest Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Odbiorcami danych są
Alphabet Inc.

Google LLC
Google Ireland Limited

Okres przechowywania

Każdy klient może wybrać, jak długo Google Analytics ma przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem.

Dalsza informacja

Polityka prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kontrola prywatności Google:  https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Zasady użytkowania:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Inspektor ochrony danych:  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form?hl=pl

 

 

Nazwa

Google Analytics 4

Nazwa pliku cookie

_gid, _ga, _gat_gtag_UA_22813661_1

Opis

Google Analytics to usługa analityki internetowej. Adresy IP są anonimowe.

Cel

Celem zbierania i przetwarzania danych jest analityka. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO.

Zebrane dane

Zbierane są następujące dane:

• Aktualizacje aplikacji

• Informacje o przeglądarce

• Ścieżka kliknięć

• Data i godzina wizyty

• Informacje o urządzeniu

• Pobrane pliki

• Wersja Flash

• Informacje lokalne

• Adres IP

• Obsługa JavaScript

• Odwiedzone strony

• Aktywność zakupowa

• URL strony odsyłającej

• Dane użytkowania

• Interakcje z widżetami

Zastosowana technologia

Ciasteczka

Tagi pikselowe

Firma przetwarzająca

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

 

Firmą przetwarzającą jest Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Odbiorcami danych są
Alphabet Inc.

Google LLC
Google Ireland Limited

Okres przechowywania

Każdy klient może wybrać, jak długo Google Analytics ma przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem.

Dalsza informacja

Polityka prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kontrola prywatności Google:  https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Zasady użytkowania:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Inspektor ochrony danych:  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form?hl=pl

 

Nazwa

Google TAG Manager

Nazwa pliku cookie

_dc_gtm_UA-22813661_1

Opis

Menedżer tagów Google (GTM) używa plików cookie tylko w trybie podglądu i debugowania. Po włączeniu GTM ustawia w przeglądarce plik cookie firmy trzeciej. Konieczne jest, aby na ekranie pojawiła się konsola podglądu. Nie wpływa to na odwiedzających stronę.
Jest to system zarządzania tagami do zarządzania fragmentami kodu JavaScript i HTML. Służy do wdrażania tagów i narzędzi marketingowych, śledzenia, analityki i personalizacji.

Cel

Celem zbierania i przetwarzania danych jest funkcjonalność. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO.

Zebrane dane

Zebrane dane to zagregowane dane o uruchamianiu tagów.

Zastosowana technologia

Piksel

Firma przetwarzająca

Miejsce przetwarzania

Stany Zjednoczone Ameryki

Firmą przetwarzającą jest

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Odbiorcami danych są
Alphabet Inc.

Google LLC
Google Ireland Limited

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte po 14 dniach od ich odzyskania.

Dalsza informacja

Polityka prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kontrola prywatności Google:  https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Zasady użytkowania:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Inspektor ochrony danych:  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form?hl=pl

 

 

 

Nazwa

d.vinci

Nazwa pliku cookie

dvinciSessionId

Opis

wewnętrzny

Cel

Celem zbierania i przetwarzania danych jest funkcjonalność. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO.
Celem pliku cookie jest identyfikacja gości w czasie kiedy odwiedzają produkty na naszej stronie internetowej.

Okres przechowywania

sesja

 

Dalsza informacja

https://dvinci.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/75000032982-cookies

 

 

 

Nazwa

d.vinci

Nazwa pliku cookie

Captcha

Opis

wewnętrzny

Cel

Celem zbierania i przetwarzania danych jest funkcjonalność.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO. Jest konieczne, aby zapobiegać wiadomości SPAM w formularzu kontaktowym. Używany tylko kiedy pole „Captcha” jest zaznaczone.

Okres przechowywania

Maksymalnie 1 dzień

Dalsza informacja

https://dvinci.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/75000032982-cookies

 

 

 

Nazwa

d.vinci

Nazwa pliku cookie

SESSION

Opis

wewnętrzny

Cel

Cel, powód Celem zbierania i przetwarzania danych jest funkcjonalność. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO.
Celem pliku cookie jest identyfikacja gości w czasie kiedy odwiedzają produkty na naszej stronie internetowej.

Okres przechowywania

sesja

Dalsza informacja

https://dvinci.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/75000032982-cookies

 

 

 

Nazwa

d.vinci

Nazwa pliku cookie

JSESSIONID

Opis

Wewnętrzny i zewnętrzny

Cel

Celem zbierania i przetwarzania danych jest funkcjonalność. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1, lit (a) RODO.
Celem pliku cookie jest identyfikacja gości w czasie kiedy odwiedzają produkty na naszej stronie internetowej.

Okres przechowywania

sesja

Dalsza informacja

https://dvinci.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/75000032982-cookies

 

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Leadfeeder

a strona korzysta z usługi Leadfeeder, która jest obsługiwana przez Liidio Oy, Mikonkatu 17, 0100 Helsinki, Finlandia. Leadfeeder uzyskuje w analizie dostęp do listy adresów IP osób odwiedzających stronę internetową, udostępnianej przez Google Analytics i łączy listę adresów IP z informacjami o firmach, które można znaleźć w Internecie pod tymi adresami IP. Ze względu na skracanie adresów IP osób odwiedzających stronę internetową, które odbywa się już przy korzystaniu z Google Analytics, nie ustala się bezpośredniego odniesienia osobowego. Odniesienie do osoby może być dokonane na zasadzie domniemania podczas przeglądu powiązanych informacji o przedsiębiorstwie. Polityka prywatności firmy Leadfeeder znajduje się na stronie https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podali, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.
Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym opiera się więc wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia.
Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną Państwa zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Google Analytics zrezygnować
Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl